Để chia lửa cho các cơ sở y tế tại Đà Nẵng đang bị phong tỏa do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận điều trị bệnh nhân từ các cơ sở y tế bị phong tỏa chuyển đến./.

(Vnews/Vietnam+)