Berlin đang phải đối mặt với số người vô gia cư ngày một tăng nhanh trong thời gian gần đây, phần lớn đến từ các nước Đông Âu. Họ phải sống trong các trại tạm bợ và các trung tâm dành cho người vô gia cư của Đức.

Chính phủ Đức không thành công trong việc thuyết phục họ trở về quê hương./.