Seville (Tây Ban Nha) là một trong những thành phố có vườn cam lớn nhất châu Âu. Sau quá trình chọn lọc, những quả cam không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thường bị vứt bỏ trên đường phố.

Chính vì vậy, thành phố này đang nỗ lực biến những quả cam bị vứt bỏ thành điện năng có thể tiêu thụ./.

(Vnews/Vietnam+)