Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương yêu cầu kiểm tra việc thanh lý xe ôtô công thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó Bộ này cũng kiến nghị trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc thanh lý tài sản nhà nước nói chung (trong đó có ôtô) theo đúng quy định.

Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan, đơn vị, tổ chức có tài sản thanh lý, hạch toán tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán; báo cáo kê khai biến động tài sản để đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia./.