Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Đại diện Bộ Xây dựng đã chia sẻ về việc tấm bản đồ khu đô thị Thủ Thiêm bị thất lạc. (Video: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhóm PV (Vietnam+)