Sự hiểu biết phòng chống dịch bệnh, đặc điểm tính cách người dân Hà Nội là việc góp phần hạn chế lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(Vnews/Vietnam+)