Saudi Arabia, B​ahrain, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho rằng cam kết của chính quyền Doha là không đáng tin cậy, do đó, các lệnh trừng phạt chống Qatar sẽ được duy trì cho đến khi Doha đảm bảo thực hiện một cách toàn diện các yêu cầu chính đáng liên quan đến chống khủng bố và thiết lập ổn định, an ninh trong khu vực./.