Trong văn bản số 6992 ban hành ngày 6/10, ​Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực khẩn trương tự phá dỡ phần công trình xây dựng sai phép, nếu không sẽ thực hiện cưỡng chế.

 Tòa nhà số 8B Lê Trực. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)