Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam khởi sắc trong đầu năm 2017 và đã có mặt tại gần 140 nước trên thế giới. Bên cạnh thị trường truyền thống như Mỹ, EU, sản phẩm cá ngừ Việt Nam cũng đã thâm nhập vào các thị trường mới như Mexico và Tunisia./. 

(Vnews)