Sáng ngày 2/10, xung quanh khu vực Hồ Tây, quận Hồ Tây, thành phố Hà Nội đã xảy ra hiện tượng cá chết nổi trắng ven mặt hồ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Thành phố đã huy động mọi lực lượng ngay trong đêm 2/10 vớt hết cá chết đưa đi xử lý, đồng thời tiến hành xử lý nguồn nước tại hồ, đảm bảo tạo oxy để cứu số cá còn sống ở các tầng nước sâu./.