Phát biểu tại cuộc họp báo, phó trưởng phái bộ giám sát thỏa thuận Minsk của OSCE ông Alexander Hug cho biết phái bộ này vẫn sẽ tiếp tục hoạt động tại miền Đông Ukraine, song sẽ có hạn chế cho đến khi nào các bên liên quan hành động.

Theo ông Hug, nguyên nhân của quyết định này là do các bên liên quan đã không thực thi những gì họ cam kết./.