Bên cạnh những đóng góp tâm huyết, tin tưởng vào kỳ tích phát triển mới của đất nước, các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng đặc biệt quan tâm tới chủ đề của Đại hội về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định./.

(Vnews/Vietnam+)