Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Athens, Hy lạp, vừa mới tái tạo khuôn mặt của một cô gái tầm 18 tuổi, qua đời cách đây 9.000 năm. Việc khôi phục khuôn mặt của thiếu nữ này cung cấp thêm thông tin cho các nhà khoa học về đặc điểm khuôn mặt con người ở buổi đầu thời đại năm minh./.
(VNEWS)