Tuyển sinh èo uột, thậm chí “thoi thóp” là tình trạng chung của hầu hết các trường trung cấp Y Dược hiện nay.

Bên cạnh quan niệm bằng cấp thì đại điện nhiều trường cho rằng chính quy định của Bộ Y tế từ năm 2018 sẽ ngừng tuyển sinh và đào tạo hệ trung cấp y dược, kỹ thuật viên y học đã tác động trực tiếp tới tình trạng này.

Trước tình trạng chết lâm sàng của hầu hết các trường Trung cấp Y Dược như hiện nay, giải pháp được nhiều trường kiến nghị và coi là cứu cánh cho bậc học này tránh bị xóa sổ là chuyển lên hệ cao đẳng./.