Một bữa tiệc vui vẻ với những chai rượu vang sóng sánh đã sẵn sàng nhưng bạn không thể tìm thấy dụng cụ mở chai vang. Đừng để điều đó cản trở niềm vui, hãy làm theo những cách trong video này./.