“Khổ vì thủ tục hành chính” là phản ánh của hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Trong đó, sự rườm rà thủ tục hành chính dẫn đến thời gian hoàn thành thủ tục cho dự án kéo dài đến vài tháng, thậm chí là nửa năm, khiến cho doanh nghiệp bỏ mất nhiều cơ hội khác.

Do vậy, cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho ngành xây dựng./.