30 điểm du lịch, và gần 30 nhà hàng, khách sạn tại quận Hoàn Kiếm sẽ trở thành điểm du lịch hoàn toàn không khói thuốc lá.

Điều này có nghĩa là dù không treo biển cấm hút thuốc, khách du lịch vẫn có thể bị phạt nếu hút thuốc không đúng nơi quy định. Đây là cũng điểm mới trong quy định lần này.

Sau Hoàn Kiếm, một số quận có nhiều địa danh du lịch cũng sẽ tiếp tục triển khai mô hình du lịch không khói thuốc lá.

(Vnews)