Các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam vào Canada trong 5 năm qua đã tăng hơn 100%, trong đó phần lớn là thủy sản.

Các sự cố xảy ra là do dư lượng thuốc thú y, sử dụng kháng sinh và không khai báo các chất gây dị ứng có trong thực phẩm.

Để hạn chế những sự cố trên, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cần nắm được các yêu cầu của Canada đối với các mặt hàng thực phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang Canada./.