Hiện có khoảng 700 người tị nạn từ Mỹ tràn sang tỉnh Quebec, phần lớn là người Haiti đã sinh sống ở Mỹ nhiều năm song đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất theo sắc lệnh hồi tháng Năm vừa qua của Tổng thống Donald Trump./.