Việt Nam là một trong 10 nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Theo tính toán, nếu nước biển dâng 1m, lũ sẽ gây ngập 90% diện tích Đồng bằng sông Cửu long.

Ảnh hưởng hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng trở thành mối đe dọa và thách thức lớn với Đồng bằng sông Cửu Long.

(Ảnh minh họa: Văn Đức/TTXVN)