Sau 11 năm thi công, hiện công trình vẫn chưa hoàn thành và bị chậm tiến độ do thiếu vốn.

Thực trạng này đang xảy ra tại dự án xây dựng cầu làng Ngòn, huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa./.

(Vnews)