Hàng trăm linh mục Thiên chúa giáo La Mã tại bang Pennsylvania đã lạm dụng tình dục hơn 1.000 trẻ em kể từ những năm 1950, và con số này có thể còn lớn hơn rất nhiều trong thực tế./.