Công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2016.

Ngày 14/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016. Nhìn chung, chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố Việt Nam vẫn duy trì xu hướng cải thiện.

Được thực hiện năm thứ 12 liên tiếp, báo cáo PCI 2016 dựa trên thông tin phản hồi từ 11.600 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.000 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 14 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Năm nay, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị trí “dẫn đầu” trong số các tỉnh, thành phố của Việt Nam trên bảng xếp hạng PCI. Như vậy, Đà Nẵng đã có năm thứ 4 liên tiếp dẫn đầu và lần thứ 7 trong suốt 12 năm thực hiện điều tra PCI được cộng đồng doanh nghiệp vinh danh vị trí quán quân trên bảng xếp hạng PCI.

Bên cạnh đó, thứ tự xếp hạng PCI 2016 đã chứng kiến sự đổi ngôi của Quảng Ninh và Đồng Tháp. Như vậy, Quảng Ninh đã vượt qua Đồng Tháp để giữ vị trí số 2 của bảng xếp hạng và là lần đầu tiên đạt thứ hạng cao nhất trong 12 năm điều tra PCI./.