Thành phố Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao của tỉnh Lâm Đồng.

Với nhiều cảnh quan đẹp, đây là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Ở đây còn có thế mạnh về trồng hoa và rau. Phần lớn diện tích trồng hoa chuyên nghiệp của tỉnh Lâm Đồng tập trung tại Đà Lạt...

Tháng 9/2017, Đà Lạt là thành phố duy nhất đại diện cho Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng thành phố bền vững về môi trường ASEAN.

Đây là giải thưởng do các nước trong khu vực Đông Nam Á tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những thành phố có môi trường sạch sẽ, phát triển bền vững./.