Chính phủ sẽ kiểm tra trực tiếp việc thực hiện Nghị quyết 19

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19/2016 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia vào ngày 28/4​. Theo đó, Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu nâng thứ hạng năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của ASEAN-4 vào năm 2017 và ASEAN-3 vào năm 2020.

Bên cạnh việc tham chiếu vào các chỉ số “Doing Business” của Ngân hàng Thế giới, Nghị quyết 19/2016 NQ-CP sẽ giới thiệu thêm các chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số đánh giá toàn diện về năng lực cạnh tranh của hơn 140 nền kinh tế. Cụ thể là nhóm chỉ số góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Minh Thảo, Ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh, Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhiều chỉ số liên quan đến các bộ ngành khác nhau, vì thế nếu không có sự phối hợp tích cực giữa các bộ, ngành thì việc triển khai sẽ có nhiều khó khăn.

“Điểm mới trong năm 2016 là Nghị quyết đã giao nhiệm cụ hết sức rõ ràng cho các bộ, ngành, địa phương đồng thời Chính phủ sẽ có những đoàn kiểm tra trực tiếp việc thực hiện Nghị quyết 19 ​tại các bộ, cơ quan và địa phương,” bà Thảo nói.

Mục tiêu của Nghị quyết 19 nhằm hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp mới, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua những cải cách mà Chính phủ có thể đáp ứng tốt hơn vác nhu cầu của doanh nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả, tiết kiệm chi phí./.

Hội nghị Triển khai Nghị quyết 19/2016. (Ảnh: PV/Vietnamplus)