Kế hoạch hành động năm 2016 của chính phủ Ucraina đã xây dựng dựa trên gần 400 nhiệm vụ cụ thể cần triển khai.

Trong đó có bốn phần lớn gồm "Ukraine - quốc gia châu Âu độc lập," "Phi tập trung hóa -Chiến lược của thành công quốc gia," "Chăm sóc người dân" và "Những điều kiện thuận lợi cho kinh doanh."./.

Một phiên họp Quốc hội Ukraine tại thủ đô Kiev. (Nguồn: AFP/TTXVN)