(Nguồn: Vnews)

Ngày 15/11, chợ Bình Tây, chợ có kiến trúc thuộc loại đẹp nhất của Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức mở cửa sau gần 2 năm thực hiện việc trùng tu, nâng cấp./.
(Vnews)