Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã có “chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực," tham nhũng “từng bước được kiềm chế”. Đó là một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XII./.

(Vnews/Vietnam+)