Tiếp tục thực hiện chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, sáng 2/4, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Người được đề cử vào chức danh Chủ tịch nước thay thế ông Trương Tấn Sang là ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu Quốc hội có mặt là 483, số phiếu hợp lệ là 481, số phiếu không hợp lệ là 2. Số phiếu đồng ý là 452 (bằng 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu không đồng ý là 29 phiếu (bằng 5,87% tổng số đại biểu Quốc hội).

Căn cứ Nội quy kỳ họp, ông Trần Đại Quang đã trúng cử chức vụ Chủ tịch nước.

Lễ tuyên thệ trang trọng trước Quốc hội đã được tiến hành ngay sau đó.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)