(VNews)

Tại phiên họp sáng 22/7 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội.

Đối với chức danh Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV, số phiếu hợp lệ là 489; phiếu không hợp lệ 1; số phiếu đồng ý là 483, bằng 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội; số phiếu không đồng ý là: 6, bằng 1,21% tổng số đại biểu Quốc hội. 

Như vậy, căn cứ Nội quy Kỳ họp, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV. 

Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)