Khi người lớn đang tỏ ra "vô tình" với môi trường biển, rất có thể thế hệ trẻ Việt Nam sẽ là những người đi sửa sai.

Một nhóm học sinh tại Việt Nam đã cho ra đời một phát minh có thể hút rác thải trên bề mặt nước.

Mặc dù đây là một phát minh có cơ chế đơn giản, nhưng tác động sẽ rất lớn nếu được sử dụng đúng cách./.

(Vietnam+)