Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, sáng 23/7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ đạt 100% đại biểu có mặt tán thành./.

(Vnews/Vietnam+)