Bốn bộ sách giáo khoa mới bao gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cùng học để phát triển năng lực; Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

Theo chuyên gia, dù 4 bộ sách với 4 triết lý khác nhau nhưng đều thống nhất trong sự đa dạng đó là cùng định hướng theo phát triển năng lực.

Điểm khác biệt rất lớn so với bộ sách hiện hành chính là sự tươi mới, gần gũi với đặc thù lứa tuổi của các em học sinh lớp 1.

(Vnews)