125/150 mẫu khảo sát đều có ít nhất 1 chỉ tiêu trong 5 chỉ tiêu của nhóm hóa học được khảo sát nêu trên không đạt so với tiêu chuẩn hoặc so với công bố trên nhãn hàng hóa. Trong đó 67% số mẫu khảo sát không đạt chỉ tiêu asen (thạch tín) theo quy định của Bộ Y tế.

Đây là thông tin mà Hội tiêu chuẩn và bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam công bố  về kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc chiều 17/10.

Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, khảo sát này được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước với 150 mẫu nước mắm đóng chai được lấy trên thị trường./.