Đại dịch COVID-19 tác động đến tất cả mọi cá nhân, mọi quốc gia và ngày càng có thể thấy rõ hơn tác động tiêu cực của đại dịch đối với trẻ em.

Trẻ em chính là đối tượng đầu tiên bị tổn thương và bị tổn thương lâu dài sau COVID-19.

Số liệu của tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em cũng cho thấy nguy cơ và các trường hợp trẻ bị xâm hại hoặc bạo lực năm 2021 tăng so với năm 2020 khoảng gần 7%.

Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đã có rất nhiều các chiến dịch về phòng, chống bạo lực phòng, chống xâm hại trẻ em.

Một trong những khẩu hiệu phương châm hành động được nhắc đến nhiều là “Hãy lên tiếng.”

Nếu chúng ta không lên tiếng, không sớm phát hiện, không tố giác các hành vi bạo lực đối với trẻ em sẽ còn nhiều những vụ việc đau lòng./.

(Vietnam+)