Tại Cuba, hơn 8 triệu cử tri đảo quốc Caribe ngày 11/3 đã tham gia cuộc bầu cử để bầu chọn 605 đại biểu quốc hội và 1.265 thành viên Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez nêu bật tính dân chủ của hoạt động bầu cử tại Cuba, khi “không có tiền vận động của các tập đoàn kinh tế, lừa dối chính trị và thao túng phiếu bầu” cũng như “không có tranh chấp giữa các ứng viên gây ra chia rẽ và thù hận." 

Cuộc bầu cử là sự bày tỏ hoàn toàn trong sáng ý nguyện của nhân dân về hướng đi tiếp theo và lựa chọn những con người sẽ triển khai một cách hiệu quả, dân chủ và công bằng./.