(Nguồn: Vietnam+)

Được tổ chức sinh nhật, có bánh ăn rồi nằm ngủ phòng điều hoà... Hiếm có loài nào sướng như gấu trúc!./.
Sơn Tùng (Vietnam+)