Trung tâm Di tích cố đô Huế cho biết đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch xem xét cho ý kiến trước khi đệ trình UNESCO công nhận Cửu Đỉnh là di sản tư liệu thế giới./.

 
(Vnews/Vietnam+)