Ông Helmut Kohl là Thủ tướng Đức có nhiệm kỳ dài nhất kể từ sau chiến tranh. Ông đứng đầu Chính phủ Đức từ năm 1982 đến năm 1998.

Ông Kohl là người có công lớn trong việc đưa ra một đồng tiền chung duy nhất của châu Âu và thuyết phục người dân Đức từ bỏ đồng mark./.