Chỉ cần dừng xe, những “cò” sách ở đây đã nhanh chóng bắt tín hiệu và chào mời đon đả với mức giá được thổi lên gấp gần chục lần so với giá bìa./.