(Nguồn: Vietnam+)

Thế hệ trẻ thường bị chỉ trích là lười biếng, thiếu tự chủ và kém giao tiếp. Nhưng thực tế thì sao?