Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã vận động tất cả các hộ kinh doanh thức ăn đường phố và toàn dân sử dụng loại thìa không rãnh trong chế biến thực phẩm và trên bàn ăn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm./.


(Vnews)