Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và triển khai các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho kỳ thi này./.
(Vnews/Vietnam+)