Sau khi chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) giải tándọn dẹp, Đại học Bách Khoa trở nên yên ắng và tĩnh lặng dù vẫn còn một số người cố thủ ở bên trong./.

(Vietnam+)