Ngày 16/1, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc Kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, chính thức trở thành trường đại học đầu tiên ở Đông Nam Á kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn Asean./.