Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đại hội diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2.

Đại hội sẽ tổng kết chặng đường 35 năm Đổi mới, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045./.

(Vnews/Vietnam+)