Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chiều nay 4/1, các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương quy định Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh chỉ được bố trí tối đa 10 đại biểu hoạt động chuyên trách, tuy nhiên nhiệm kỳ này Chính phủ đã đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội lên 19 đại biểu.

Vậy việc đảm bảo số lượng cũng như chất lượng của đại biểu chuyên trách Hội đồng Nhân dân Hà Nội sẽ giúp thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động như thế nào?/.

(Vnews/Vietnam+)