Đậm đà hồn quê nơi giếng cổ. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+)

Làng quê Việt Nam từ xưa đến nơi vẫn được biết đến với những hình ảnh đặc trưng như cây đa, giếng nước, sân đình. Và có lẽ "đậm đà" hồn quê nhất phải kế tới những chiếc giếng cổ in hằn bao nhọc nhằn của người dân Việt.