Liên bộ Giao thông Vận tải - Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ các phương án giảm phí BOT cho 29 trạm thu phí với mức giảm từ 10% - 20%.

Việc giảm phí này dựa trên cơ sở giá trị triển khai dự án thấp hơn dự toán./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)