Chiều 15/11, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội thảo Quốc tế lần thứ 8 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” đã bế mạc sau hai ngày làm việc.

Hơn 130 đại biểu, các học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đã đóng góp 28 tham luận chính và hàng trăm ý kiến thảo luận với nhiều nội dung đặt ra trong hội thảo lần này./.
(VNews)